Οι υπόνομοι

Μες στη δίνη μιας πόλης που ξεθυμαίνει, ενός κόσμου που βουλιάζει στους ξεχυλισμένους υπονόμους των κατάστιχων σάπιων συνειδήσεων, ανθρώπων…