Ένα καθαρό στόμα ποτέ δε συμβαδίζει με καθαρά χέρια. Και το αντίστροφο.. Για τους μπάτσους της γλώσσας

Βλέποντας τα γεγονότα του τελευταίου καιρού παράλληλα με την αυξανόμενη λογοκρισία που προσπαθούν να επιβάλλουν οι μπάτσοι της γλώσσας,…